projekty
registrace
o nás
kontakt
ke stažení
Jaké změny může měna Volník přinést společnosti

Základní nepodmíněný příjem přinese lidem především úlevu, jistotu příjmu jen za to, že člověk jest, nepodmíněně na čemkoli. Z takovéto jistoty posléze vyplývá pro uživatele celá řada pozitivních důsledků, kterých je tolik, že je není možné všechny ani vyjmenovat, jako např. svoboda a čas při rozhodování o zaměstnání, kratší pracovní doba, nebo ohodnocení práce žen v domácnosti a soukromých vynálezců, a také dalších činností a profesí (dobrovolných, charitativních, atp.), které v dnešní době nejsou finančně odměňované.

Krytí reálným množstvím uživatelů bude mít za následek stabilitu měny, která zajistí konstantní cenovou hladinu výrobků a služeb s dostatečnou peněžní zásobou, pro správné fungování ekonomiky.

Systémové poplatky budou znamenat zjednodušení celého daňového systému. Daňová i administrativní zátěž v systému Volník je výrazně pod úrovní dnešní zátěže, je jednoduchá a srozumitelná pro každého, to znamená: absence vedení účetnictví, zrušení finančních kontrol, minimalizace byrokratické zátěže pro firmy, sdružení a podnikatele. Nastanou pro všechny rovné podmínky.

Bezúročné půjčky poskytnou základ pro správný rozvoj podnikání a zabrání závislosti na cizím kapitálu. Zastaví se tím odliv finančních prostředků a majetku skrze komerční banky do ciziny. Přinesou občanům snadnější přístup k vlastnímu bydlení.

V souhrnu měna Volník může zpomalit nežádoucí a donekonečna uměle vyvolávaný ekonomický růst, který není měřítkem společenské ani ekonomické kvality života, jak je nám neustále předkládáno. Na druhou stranu může posloužit jako nástroj pro zotavení národní ekonomiky, včetně obnovy středních a drobných prvovýrobců a zemědělců.

Minimalizuje se počet úřadů/úředníků. Výrazně se zmenší státní aparát. Může být úplně zrušený Finanční úřad, Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, komerční banky, atp. Lidé budou mít více času pro sebe a svoji rodinu. Sníží se kriminalita. Je zde předpoklad vývoje společnosti technologicky, morálně i duchovně. Předpokládá se úleva i pro životní prostředí všude tam, kde by byl Volník zaveden.

Nová měna Volník je postavena tak, aby konečně plnila svoji prapůvodní úlohu a to: jako prostředek za účelem směny výrobků a služeb.

vznik Volníku

Všichni jsme si už asi všimli, kam nás dnešní finanční systém zahnal. Vnímáme jistě, že je tento systém již neudržitelný. Pokud by měl v této podobě stávající finanční systém dále setrvat, tak jen za cenu neustálého snižování životní úrovně obyvatel a čím dál většímu rozevírání pomyslných nůžek mezi běžným obyvatelstvem a úzkou finanční elitou.

více zde

co je Volník

Volník je nová elektronická měna, která může být alternativou k dnešnímu finančnímu systému, nebo jej může zcela nahradit. Měna Volník není vytvořena jen pro Českou republiku, na jejím principu, pod různými názvy, mohou fungovat ekonomiky i jiných národních států.


více zde

jak to funguje

Aplikace měny Volník je umístěna na internetu. Při zaregistrování uživatele do aplikace měny Volník vznikne uživateli osobní elektronický účet. Zároveň se automaticky v systému na CÚV (Centrální Úložiště Volníků) jednorázově vygeneruje určená suma Volníků (viz měna krytá reálným množstvím uživatelů...

více zde

otázky a odpovědi

Proč název měny slovo „Volník“?

Pro název měny byl záměr najít slovo české, jednoduché, které se bude dobře vyslovovat, a hlavně takové slovo, které bude vyjadřovat osvobození, volnost, odpoutanost od stávajícího politicko-ekonomického systému. Ve slově „Volník“...

více zde

pro podnikatele

V této sekci se budeme snažit nastínit výhody a způsob zavedení a používání Volníku pro podnikatele.

Jelikož víme, že lidé mají obrovský tvůrčí potenciál, berte prosím níže uvedené modelové situace pouze jako možnou inspiraci. Věříme, že každý z obchodníků si...

více zde

Účty pro podporu projektů.

transparentní účet
2000358386/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2000358386/8330

běžný účet
2400358385/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2400358385/8330

Všem předem děkujeme.
Počet předběžně registrovaných uživatelů v projektu Volník
435