projekty
registrace
o nás
kontakt
ke stažení
Pro podnikatele

V této sekci se budeme snažit nastínit výhody a způsob zavedení a používání Volníku pro podnikatele.

Jelikož víme, že lidé mají obrovský tvůrčí potenciál, berte prosím níže uvedené modelové situace pouze jako možnou inspiraci. Věříme, že každý z obchodníků si najde možnosti, kam až může používání Volníku posunout a jaké výhody mu to přinese.

Je nutné zdůraznit, že ze začátku nebude Základní nepodmíněný příjem uživatelům k dispozici v celé stanovené výši. Jeho zavedení do plné výše bude probíhat postupně ve více fázích podle toho, jak bude ve Volnících narůstat objem obchodů.

Používání měny Volník poběží paralelně se stávající národní měnou (korunou). Podnikatelům, kteří budou Volník přijímat, doporučujeme, aby po spuštění měny Volník stanovovali prodejní cenu svých výrobků či služeb tak, že si ve Volnících budou účtovat pouze část celkové ceny, a to podle svého uvážení a možností. (Je také docela možné, že se najdou podnikatelé, kteří své výrobky nebo služby budou ochotní nabídnout kompletně ve Volnících okamžitě.) Tím se sníží cena výrobku nebo služby v korunách (ve stávající národní měně), čímž podnikatelé získají konkurenční výhodu (příklad: poměr měn v ceně výrobku Kč/Volník 80/20). To jim umožní přístup k většímu množství zákazníků používajících Volník, díky čemuž se zisk v korunách ještě navýší. Zisky, které podnikatel navíc utrží ve Volnících, může přenést dál na nákup jemu potřebných výrobků a služeb, které budou za Volníky v nabídce.

S narůstajícím počtem podnikatelů ochotných přijímat Volník bude poměr Volníků vůči stávající měně v ceně výrobku nebo služby narůstat (např. poměr měn v ceně výrobku Kč/Volník 60/40).

Vybízíme také, aby každý, kdo si výhody používání Volníku osvojí, se pokoušel (už ve svém zájmu) tyto výhody vysvětlit i svým dodavatelům.

Měna Volník svými vlastnostmi umožní především zotavení místní ekonomiky přílivem a návratem drobných a středních podnikatelů, kteří jsou v dnešní době druhem směřujícím k vyhynutí. (Každý uživatel se v podstatě může stát podnikatelem.)

Uvědomujeme si, že největší potřeba, která bude za Volníky ze strany uživatelů žádána a která masivně podpoří všechna ostatní odvětví, je zajistit ve Volnících energie a potraviny. Tuto prioritu, než se Volník spustí , bychom měli rádi (třeba i s Vaší pomocí) podchycenou.

Souhrn výhod pro podnikatele
  • Konkurenční výhoda nad nadnárodními řetězci a výrobci.
  • Přísun nových zákazníků s dostatkem finančních prostředků.
  • Nové podnikatelské příležitosti.
  • Jako fyzická osoba také získáte základní nepodmíněný příjem.
  • Uveřejnění v seznamu podnikatelů přijímajících Volník.
  • Přístup do internetového obchodního domu a vytvoření si zde vlastního obchodu.

Pokud chcete jako podnikatel přežít krizi, která dosud nekončí, ale naopak bude dál gradovat, a která bude znamenat další a větší likvidaci malých a středních firem na úkor velkých a nadnárodních gigantů, jež jsou na dnešní finanční systém úzce napojeni, je třeba zavést nový, plně transparentní finanční systém, který podporuje místní lidi a podnikatele odspodu.

vznik Volníku

Všichni jsme si už asi všimli, kam nás dnešní finanční systém zahnal. Vnímáme jistě, že je tento systém již neudržitelný. Pokud by měl v této podobě stávající finanční systém dále setrvat, tak jen za cenu neustálého snižování životní úrovně obyvatel a čím dál většímu rozevírání pomyslných nůžek mezi běžným obyvatelstvem a úzkou finanční elitou.

více zde

co je Volník

Volník je nová elektronická měna, která může být alternativou k dnešnímu finančnímu systému, nebo jej může zcela nahradit. Měna Volník není vytvořena jen pro Českou republiku, na jejím principu, pod různými názvy, mohou fungovat ekonomiky i jiných národních států.


více zde

přínos Volníku

Základní nepodmíněný příjem přinese lidem především úlevu, jistotu příjmu jen za to, že člověk jest, nepodmíněně na čemkoli. Z takovéto jistoty posléze vyplývá pro uživatele celá řada pozitivních důsledků, kterých je tolik, že je není možné všechny ani vyjmenovat, jako např. svoboda a čas při rozhodování o zaměstnání...

více zde

jak to funguje

Aplikace měny Volník je umístěna na internetu. Při zaregistrování uživatele do aplikace měny Volník vznikne uživateli osobní elektronický účet. Zároveň se automaticky v systému na CÚV (Centrální Úložiště Volníků) jednorázově vygeneruje určená suma Volníků (viz měna krytá reálným množstvím uživatelů...

více zde

otázky a odpovědi

Proč název měny slovo „Volník“?

Pro název měny byl záměr najít slovo české, jednoduché, které se bude dobře vyslovovat, a hlavně takové slovo, které bude vyjadřovat osvobození, volnost, odpoutanost od stávajícího politicko-ekonomického systému. Ve slově „Volník“...

více zde

Účty pro podporu projektů.

transparentní účet
2000358386/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2000358386/8330

běžný účet
2400358385/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2400358385/8330

Všem předem děkujeme.
Počet předběžně registrovaných uživatelů v projektu Volník
435