projekty
registrace
o nás
kontakt
ke stažení
Otázky a odpovědi
Tato sekce není úplná a bude postupně doplňována.

Pokud máte otázku, na kterou chcete již nyní znát odpověď a nenašli jste ji níže, můžete nám ji zaslat na e-mail.

Proč název měny slovo „Volník“?

Pro název měny byl záměr najít slovo české, jednoduché, které se bude dobře vyslovovat, a hlavně takové slovo, které bude vyjadřovat osvobození, volnost, odpoutanost od stávajícího politicko-ekonomického systému. Ve slově „Volník“ můžeme všechny tyto prvky nalézt. Další prvky jako uvolněnost, radost, naděje, štěstí, atp. si do slova můžeme také dosadit. Fantazii se meze nekladou. Slovo „Volník“ záměr jistě splňuje a to nejen názvem samotným, ale hlavně vlastnostmi měny Volník, která tento název dokáže naplnit.

Odkud se budou brát peníze (Volníky) na vyplácení základního nepodmíněného příjmu?

V systému měny Volník na centrálním účtu jsou na tyto příjmy jednorázově vygenerované Volníky při registraci uživatelů (viz měna krytá reálným množstvím uživatelů). Vygenerování určené sumy při vstupu uživatele do systému Volník můžeme chápat podobně, jako vložení základního kapitálu do nově vznikající společnosti, potřebného pro její rozjezd. Ze začátku fungování měny ve společnosti se na tyto základní příjmy bude brát z těchto vygenerovaných peněz. Prakticky však ve stejnou chvíli začnou fungovat systémové poplatky, které zajistí návrat dostatečného množství Volníků na centrální účet, aby z něj mohly být opětovně a neustále vypláceny základní příjmy, aniž by se musely vytvářet další nové peníze.

Nebudou se muset na vyplácení základních nepodmíněných příjmů vytvářet neustále nové Volníky, což by vedlo k inflaci?

Ne. Nové Volníky nad rámec jejich krytí nebude možné vytvářet. Základní nepodmíněné příjmy se budou dále financovat pouze z koloběhu Volníků, díky existenci transakčního a snižovacího poplatku.

Bude výše systémových poplatků dostatečná na to, aby umožnila opětovné vyplácení základních nepodmíněných příjmů?

Ano, výše poplatků bude dostatečná a bude schopna ufinancovat i veřejné služby, protože ve Volníku neexistují zbytečné úřady, úředníci, korupce a vysávání peněz z ekonomiky skrze nadnárodní korporace. Je však důležité, aby existovaly oba tyto poplatky. Pokud by existoval jen jeden z nich, musel by být tento samostatný poplatek minimálně jednou tolik větší, ale ani tak by tento poplatek nezajistil správné fungování systému.

Například, kdyby byl pouze vysoký transakční poplatek, výrazně by se zvýšila cena zboží a služeb. Kdyby byl pouze vysoký snižovací poplatek, nemohli by si lidé nic ušetřit, protože by byli nuceni příliš rychle utrácet, i když by zrovna nic nepotřebovali, a tím by se paradoxně musel tento poplatek neustále zvyšovat, až by se systém zhroutil. Proto se výše nutného poplatku rozmělnila na poplatky dva.

V jaké výši budou systémové poplatky?

Výši poplatků bude řídit algoritmus, který bude v programu el. aplikace pevně ukotven. Je složité přesně určit jejich výši, protože nikdo není schopen dopředu říci, jak rychle bude Volník mezi lidmi obíhat, avšak matematickými výpočty bylo zjištěno, že by se výše poplatků mohla pohybovat v rozmezí 5 – 10 %.

Jakmile bude aplikace dokončena, budeme ji testovat a na základě výsledků tohoto testování se předdefinuje výše poplatků pro prvotní spuštění aplikace Volník.

Oba poplatky budou pro zjednodušení a pro zabránění případných spekulací vždy ve stejné výši.

Bude se výše poplatků měnit? Jestli ano, jak často?

Naším cílem je, po praktickém otestování nastavených parametrů aplikace Volník, určit pro prvotní spuštění takovou výši poplatků, aby se s ní nemuselo hýbat. Pokud však algoritmus bude muset zasáhnout a poplatky změnit, bude nastaven na delší časové období (půl roku až jeden rok) a v minimálním rozmezí (0,5 až 1 %). Jelikož však takový systém nikde ve světě není, je to určitý prototyp, bude na něm probíhat po určitou dobu vývoj, který může určit poněkud jiné nastavení než na začátku. Od počátku tvorby systému Volník byl záměr vytvořit stabilní měnu, proto se s razantními ani častými výkyvy v systému nepočítá.

Kdy bude Volník spuštěn?

Elektronická aplikace měny Volník zatím není dokončena. Po dokončení aplikace měny bude čas jejího spuštění záležet hlavně na tom, jestli bude mít dostatečnou podporu od lidí, protože nikdo z nás nedokáže tolik, jako my všichni dohromady. Jak rychle se měna spustí, bude tedy záležet na všech, kterým se myšlenka líbí, aby ji šířili dál, podporovali ji a popřípadě se zapojili do realizačního týmu, a tím přispěli k její realizaci. Proto máme v plánu na stránkách Proměny spustit předběžnou registraci osob, které by chtěly Volník používat, aby bylo jasné, jaký je o měnu zájem. Po navršení určitého množství potencionálních uživatelů v určité oblasti by se Volník celoplošně spustil. Na stránkách Proměny budete moci sledovat, kolem kterých měst se bude šířit nejvíce uživatelů.

Jakým způsobem budou probíhat platby při nákupu?

Všechny platební transakce budou probíhat elektronicky, buď přes internetovou aplikaci (obdoba internetbankingu), nebo platební kartou, či pomocí SMS zpráv. Ale určitě se objeví i jiné možnosti.

Kde půjde s Volníkem nakupovat?

Do aplikace měny se mohou registrovat kromě Čechů i Slováci. Samotnou aplikaci nabídneme i jiným státům, které si jí mohou osvojit a také používat.

Registrovat se mohou i obchodníci a podnikatelé, které budeme také sami vyhledávat, aby bylo možné nabízet co nejvíce výrobků a služeb v měně Volník v ČR a SR. V aplikaci po té bude seznam těchto podnikatelů i s inzertním portálem, kde budou jednotliví uživatelé moci nabízet svoje výrobky, přebytky ze zahrádek, přebytečné věci z domácností, či svoje služby, ostatním. Každý uživatel Volníků se může sám zapojit do rozšíření Volníku ve svém okolí tím, že bude místní obchodníky informovat o existenci měny Volník, o tom, že každý uživatel má Volníků dostatek a rád by je u těchto obchodníků utrácel.

Jaký je rozdíl mezi Volníkem a Bitcoinem?

Nejviditelnějším rozdílem samozřejmě je, že ve Volníku se uživatelům vyplácí Základní nepodmíněný příjem, který v měně Bitcoin neexistuje.

Druhým velmi důležitým rozdílem je, že měna Volník si udržuje stabilní peněžní zásobu podle počtu uživatelů (viz: sekce – Co je Volník - Měna krytá reálným množstvím uživatelů), což do budoucna bude udržovat stabilitu cen. Naproti tomu Bitcoin má předem stanovené a neměnné množství peněžní zásoby, která nereaguje na nárůst nebo pokles uživatelů. Jakmile se bude zvyšovat počet uživatelů Bitcoinů, začne Bitcoin podléhat deflaci, což bude mít neustálý vliv na změnu cen.

Problém vidíme také v tom, že Bitcoin zvýhodňuje úzkou skupinu lidí, kteří nyní těží Bitcoiny na svých, tomu uzpůsobených počítačích, čímž získávají nespravedlivou výhodu nad běžnými uživateli. Jakmile bude bitcoin rozšířen a začne podléhat deflaci, jeho cena poroste a těmto spekulantům bude samovolně narůstat jejich jmění, aniž by s tím měli velkou práci. Hrozí riziko vzniku nové finanční elity.

Bitcoin je určitou alternativou k dnešnímu finančnímu systému, ale kvůli výše uvedeným důvodům, kterých si běžný uživatel nemusí všimnout, vidíme v Bitcoinu jistou krátkozrakost a z hlediska jeho tvůrce i možnou vypočítavost. Kdo ví.

Volník nezvýhodňuje jen někoho (např. IT spekulanty), každý k němu má vytvořené stejné podmínky a stejný přístup.

Nemůže nastat situace, že by většina lidí přestala pracovat, když jim bude chodit základní nepodmíněný příjem?

Zkusme si tuto otázku položit každý sám sobě. Opravdu bychom přestali chodit do práce a celé dny nic nedělali? Domníváme se, že to každý vydržíme jen chvíli a po nějakém období bychom stejně začali něco užitečného dělat, buď pro svoji rodinu, nebo pro společnost. Každopádně se vyčlení povolání, která jsou opravdu užitečná a mají nějaký smysl či přínos, a naopak neužitečná a uměle vytvořená časem sama zaniknou.

Navíc nepodmíněný příjem bude v takové výši, že postačí opravdu jen na nutný základ jednotlivci pro jeho přežití. Pro zajištění lepšího standardu si většina uživatelů bude muset nějakou tu placenou práci (ať už za Volníky nebo ještě za koruny) zajistit.

Představme si situaci, že by opravdu nikdo nepracoval. To snad není ani možné. Vždycky se o sebe budeme muset postarat od zajištění potravin, přes oblečení až po bydlení nebo dopravu. I ten nejlínější člověk si musí někdy zajít nakoupit (tím podpoří nadstandard aktivnějších a pracovitějších spoluobčanů) a to věříme, že tak hluboko s leností jsme ještě neklesli.

Právě naopak se teprve teď otevírá možnost pro tvorbu všem těm, kteří si přáli pro sebe, svoji rodinu nebo pro ostatní něco vybudovat. Nebo si přáli pracovat na něčem, co je ve skutečnosti opravdu baví, ale neměli na to čas ani peníze. Jistě je nás takových většina ve společnosti. A z činností to nemusí být nic většího než třeba jen, že uvaříme rodině oběd každý den, vypěstujeme si na zahrádce vlastní zeleninu, uděláme si konečně pořádek ve svých věcech, poznáme se konečně se svými sousedy, nebo si najdeme čas na to, abychom se zamysleli, jakým směrem v životě jít a čím se opravdu smysluplně zabývat.

Nežijeme přece pro to, abychom jen pracovali, ale pracujeme pro sebe a společnost, abychom lépe žili.

vznik Volníku

Všichni jsme si už asi všimli, kam nás dnešní finanční systém zahnal. Vnímáme jistě, že je tento systém již neudržitelný. Pokud by měl v této podobě stávající finanční systém dále setrvat, tak jen za cenu neustálého snižování životní úrovně obyvatel a čím dál většímu rozevírání pomyslných nůžek mezi běžným obyvatelstvem a úzkou finanční elitou.

více zde

co je Volník

Volník je nová elektronická měna, která může být alternativou k dnešnímu finančnímu systému, nebo jej může zcela nahradit. Měna Volník není vytvořena jen pro Českou republiku, na jejím principu, pod různými názvy, mohou fungovat ekonomiky i jiných národních států.


více zde

přínos Volníku

Základní nepodmíněný příjem přinese lidem především úlevu, jistotu příjmu jen za to, že člověk jest, nepodmíněně na čemkoli. Z takovéto jistoty posléze vyplývá pro uživatele celá řada pozitivních důsledků, kterých je tolik, že je není možné všechny ani vyjmenovat, jako např. svoboda a čas při rozhodování o zaměstnání...

více zde

jak to funguje

Aplikace měny Volník je umístěna na internetu. Při zaregistrování uživatele do aplikace měny Volník vznikne uživateli osobní elektronický účet. Zároveň se automaticky v systému na CÚV (Centrální Úložiště Volníků) jednorázově vygeneruje určená suma Volníků (viz měna krytá reálným množstvím uživatelů...

více zde

pro podnikatele

V této sekci se budeme snažit nastínit výhody a způsob zavedení a používání Volníku pro podnikatele.

Jelikož víme, že lidé mají obrovský tvůrčí potenciál, berte prosím níže uvedené modelové situace pouze jako možnou inspiraci. Věříme, že každý z obchodníků si...

více zde

Účty pro podporu projektů.

transparentní účet
2000358386/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2000358386/8330

běžný účet
2400358385/2010
ze Slovenska (bez poplatku)
2400358385/8330

Všem předem děkujeme.
Počet předběžně registrovaných uživatelů v projektu Volník
435